نشریه‌های علمی – پژوهشی همواره نقشی مؤثر در گسترش و توسعه‌ی علوم و فناوری‌های متفاوت داشته‌اند. بدیهی‌ست رشد این‌گونه نشریه‌ها در داخل کشور نیز می‌تواند گام مؤثری در جهت پیشرفت علمی میهن عزیزمان داشته باشد. از طرفی گسترش رشته‌ی شیمی کاربردی در مقاطع تحصیلی متفاوت در دانشگاه‌های کشور و نیز اهمیت کارهای پژوهشی در این شاخه از علوم، لزوم نشر مقاله‌های به‌دست آمده از پژوهش‌های شیمی کاربردی را دو چندان می‌کند. فصلنامه‌ی پژوهش‌های کاربردی در شیمی به لطف و عنایت خداوند متعال و همت همکاران پا به عرصه‌ی نشریه‌های علمی کشور گذارده است و امید است، جایگاه واقعی خویش را در دل علاقمندان باز کند.

با عنایت به اهمیت موضوع از کلیه استادان، پژوهشگران در گرایش‌های متفاوت شیمی که فعالیت‌های پژوهشی آنان جنبه‌ی کاربردی دارد، دعوت می‌نماید تا با ارسال مقاله‌های ارزنده‌ی خود نشریه‌ی پژوهش‌های کاربردی در شیمی را در اطلاع‌رسانی جامع‌تر یاری نمایند تا با یاری خداوند متعال بتواند گام مؤثری در زمینه‌ی مسئولیتی که بر عهده گرفته است، بردارد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-172 

2. تهیه و بررسی چارچوب آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 به‌عنوان حامل های دارویی

صفحه 5-13

خلیل طباطبائیان؛ عبدالله فلاح شجاعی؛ شیما یوسف امندانی؛ حسام سلیمانی


12. تهیه یک سری جدید از مشتق‌های کومارین در حضور نانوچندسازه Ti–Al/Al2O3 و بررسی ویژگی ضدباکتری آن‌ها

صفحه 127-136

بهارک بهرام نژاد؛ دادخدا غضنفری؛ عنایت الله شیخ حسینی؛ محمدرضا اخگر؛ سید علی احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-9937