نشریه‌های علمی – پژوهشی همواره نقشی مؤثر در گسترش و توسعه‌ی علوم و فناوری‌های متفاوت داشته‌اند. بدیهی ا‌ست رشد این‌گونه نشریه‌ها در داخل کشور نیز می‌تواند گام مؤثری در جهت پیشرفت علمی میهن عزیزمان داشته باشد. از طرفی گسترش شیمی کاربردی در مقاطع تحصیلی متفاوت در دانشگاه‌های کشور و نیز اهمیت کارهای پژوهشی در این شاخه از علوم، لزوم نشر مقاله‌های به‌دست آمده از پژوهش‌های شیمی کاربردی را دو چندان می‌کند. فصلنامه‌ پژوهش‌های کاربردی در شیمی به لطف و عنایت خداوند متعال و همت همکاران پا به عرصه‌ی نشریه‌های علمی کشور گذارده است و امید است، جایگاه واقعی خویش را در دل علاقمندان باز کند.

با عنایت به اهمیت موضوع از کلیه استادان، پژوهشگران در گرایش‌های متفاوت شیمی که فعالیت‌های پژوهشی آنان جنبه‌ کاربردی دارد، دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله‌های ارزنده‌ خود نشریه‌ پژوهش‌های کاربردی در شیمی را در اطلاع‌رسانی جامع‌تر یاری کنند تا با یاری خداوند متعال این نشریه بتواند گام مؤثری در زمینه‌ مسئولیتی که بر عهده گرفته است، بردارد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-162 

3. بررسی حسگری نانوچندسازه‌های SnO/Graphene و SnO/Bamboo charcoal برای سنجش اتانول

صفحه 19-25

رویا نایبی؛ عبدالله فلاح شجاعی؛ سید محسن حسینی گلگو


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-9937