نویسنده = حمیدرضا آقابزرگ
تعداد مقالات: 8
1. فرمول‌بندی پایه زئولیتی ترکیبی و تعیین فاز فعال کاتالیست هیدروکراکینگ برای تولید فرآورده میان‌تقطیر

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 105-113

مینا هادی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ حمیدرضا بزرگ زاده؛ محمدرضا قاسمی


2. تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-59

معصومه عالم؛ علی اکبر طرلانی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مرتضی خسروی


3. تهیه و شناسایی ذره‌های مزومتخلخل TiO2- MgO با استفاده از هم‌بسپارهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-140

محبوبه حبیبی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ علی اکبر طرلانی؛ آنیتا عابدی


5. سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-66

نوشین طلایی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ موید حسینی صدر؛ کریم زارع


6. تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید زیستی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-48

مهشید اصلانی؛ معصومه مسکین فام؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ هدی پاسدار؛ فرشته مطیعی


8. تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-45

حمیدرضا آقابزرگ؛ سیده نسترن تقدیمی پور؛ حسین آقابزرگ