نویسنده = رضا زادمرد
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-13

رضا زادمرد؛ مهشید اسمعیل زاده رستمی؛ بنفشه گرجی


3. سنتز و بررسی اثر ضد باکتری مشتق جدید تتراآزوکالیکس [4] آرن بر باکتری باسیلوس سرئوس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-30

کعبه رهنمای لاکمه سری؛ سعید تقوایی گنجه‌علی؛ رضا زادمرد؛ مینا روشنی