نویسنده = علیرضا محجوب
تعداد مقالات: 3
1. اثر افزودنی‌های متفاوت بر ویژگی‌های حسگری قلع دی‌اکسید

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-15

اعظم انارکی فیروز؛ علیرضا محجوب


2. بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-58

نغمه فعال همدانی؛ علیرضا محجوب؛ عباسعلی خدادادی؛ اکرم حسینیان