نویسنده = علیمراد رشیدی
تعداد مقالات: 10
3. ساخت گرافن نانومتخلخل به روش ته‌نشینی بخار شیمیایی و کاربرد آن در حذف لکه‌های نفتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-25

ساناز پورمند؛ مجید عبدوس؛ علیمراد رشیدی


4. تعیین بهترین روش سنتز نانوساختار منیزیم اکسید برای ساخت منیزیم اولئات به‌منظور تهیه بازدارنده خوردگی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-50

مهشاد علائی؛ علیمراد رشیدی؛ جواد حاج علی گوگانی؛ مهدی قاسمی؛ انسیه قاسمی


5. افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-75

غزل لبیکی؛ حسین عطار؛ امیر حیدری نسب؛ سید مهدی رضایت؛ علیمراد رشیدی


6. استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-48

صدیقه صادق حسنی؛ جمال الدین افضلی؛ علیمراد رشیدی


7. بررسی تأثیر ریخت نانوهیبرید سیلیسیم اکسید و نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره در پایداری امولسیون برای ازدیاد برداشت نفت

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-15

مهشید ارشادی؛ مهشاد علائی؛ علی رمضانی؛ علیمراد رشیدی؛ سارا خسروانی


9. سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-67

نسرین فکری؛ جلیل وحدتی خاکی؛ مهشاد علائی؛ علیمراد رشیدی؛ اکبر ورامش


10. بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 67-74

حمیدرضا آقابزرگ؛ مونا کیانی؛ علیمراد رشیدی؛ خیرالله جعفری جوزانی