نویسنده = محمدابراهیم علیا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر عوامل محیطی در فرایندهای جذبی آلاینده‌های آلی پساب با نانوالیاف پلی‌آمید الکتروریسی‌شده و مقایسه عملکرد با سامانه‌های ناهمگن کربن اولترا

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-63

محمدابراهیم علیا؛ جان ایو دران؛ مائده وفایی؛ امیرهوشنگ حکمتی؛ عبدالکریم شریفی؛ عمر حرزالله


2. بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-19

فاطمه سخائی؛ اسماعیل صلاحی؛ محمدابراهیم علیا؛ ایمان مباشرپور


4. بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-73

منوچهر بهمنی؛ زهرا راه نورد‌کیسمی؛ محمدابراهیم علیا؛ حسین کاسه‌گری