نویسنده = مریم میرزاآقایان
تعداد مقالات: 2
2. سنتز تک‌ظرف و کارآمد مشتقات 6-اکسو-4-آریل-6،5،4،1-تتراهیدروپیریدین با پتانسیل دارویی در آب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 47-54

مریم میرزاآقایان؛ محبوبه ابوالقاسمی ملکشاه