نویسنده = زهرا علی مردان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-58

معصومه دارابی؛ محمد صادقی؛ زهرا علی مردان