نویسنده = سید مجید هاشمیان زاده
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه نظری ساختار و ویژگی‌های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلول‌های خورشیدی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-48

پروین صالحی ابر؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ سید وحید موسوی


3. بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-40

بهروز ادیب؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ امینه السادات آقا محمد آبادی