نویسنده = علی اکبر طرلانی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-59

معصومه عالم؛ علی اکبر طرلانی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ مرتضی خسروی


2. تهیه و شناسایی ذره‌های مزومتخلخل TiO2- MgO با استفاده از هم‌بسپارهای متفاوت برای حمل داروی سیمواستاتین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-140

محبوبه حبیبی؛ حمیدرضا آقابزرگ؛ علی اکبر طرلانی؛ آنیتا عابدی