نویسنده = علی مطهریان
تعداد مقالات: 1
1. حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-59

علی مطهریان؛ سید محمد رضا میلانی حسینی