کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
تعداد مقالات: 6
2. شبیه‌سازی افزایش بازده تولید الفین‌های سبک از متانول با استفاده از کاتالیست زئولیتی HZSM-5

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-87

محمد رستمی زاده؛ پیمان تقوی؛ حسین حضرتی


3. مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-60

سیدمرتضی فاضلی؛ فاطمه راوری؛ حمیدرضا بزرگ زاده؛ جعفر صادق زاده اهری


4. مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-15

ایمان اکبری؛ سید محمد قریشی؛ نرجس السادات رضوی؛ سید مهرداد قریشی؛ مجید وفائی جهان


5. بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-30

مسعود کاظمی؛ صالح عبدالحسینی


6. مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 65-72

علی‌اکبر افتخاری؛ مهدی احتشامی؛ مهناز رحیمی؛ محمد رضا جعفری نصر