کلیدواژه‌ها = HPLC
تعداد مقالات: 4
2. تهیه آلانین متیل استر-کالیکس[4]آرن پیوند شده به سیلیکا به‌عنوان فاز ساکن دستوار در سوانگاری مایع با کارایی بالا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-103

صادق یعقوب نژاد؛ کورش تبار حیدر؛ سید حمید احمدی؛ رضا زادمرد