کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی گازی
تعداد مقالات: 5
5. ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-30

وحید کیارستمی؛ بابک بزرگی؛ نسرین فراهانی