کلیدواژه‌ها = کمپلکس پرانرژی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 51-56

فاطمه بدلی؛ اسماعیل عمرانی؛ نادر نوروزی پسیان