کلیدواژه‌ها = هیدروژن
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-22

رضا شکرانی؛ محمد حقیقی؛ حسین عجمین؛ مظفر عبدالهی‌فر


4. مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-15

ایمان اکبری؛ سید محمد قریشی؛ نرجس السادات رضوی؛ سید مهرداد قریشی؛ مجید وفائی جهان


5. الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-40

مهرداد مظلومی نیا؛ نصراله مجیدیان