کلیدواژه‌ها = شیمی سبز
تعداد مقالات: 6
1. کاهش زیستی گروه کربونیل در ترکیبات آلی با به‌کارگیری زردک

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-129

شیدا نبات علی؛ بنفشه گرجی


5. سنتز پربازده داروی فنی‌توئین از بنزآلدهید در شرایط سبز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-32

محمد مجید مجتهدی؛ زهرا نجارزاده