کلیدواژه‌ها = استخراج
تعداد مقالات: 5
2. تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-75

مینا هویه گر؛ علیرضا امیری؛ محسن جهانشاهی


3. روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-21

هادی حیدری؛ سحر بلیانی؛ مجید عبدوست؛ محمد حسین کشاورز؛ بهروز قاسمی؛ شیدا مرادی نسب


5. کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 59-81

پویا متحدین؛ علی حقیقی اصل