کلیدواژه‌ها = هیدروژل
تعداد مقالات: 3
2. ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 25-30

ابراهیم بختیاری دوست؛ احسان اردستانی جوادی؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی


3. مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به‌وسیله فراصوت در هیدروژل‌های آکریلیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-24

رجبعلی ابراهیمی؛ مهنوش ابراهیمی