کلیدواژه‌ها = Irpex Lacteus
تعداد مقالات: 1
1. جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی 206 از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-62

عزیزه عبدالملکی؛ کاظم مهان پور؛ رضا مرادی؛ سعید نجفی