کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
تعداد مقالات: 2
1. تهیه و شناسایی نانوپروسکیت‌های لانتانیدی و فعالیت فوتوکاتالیستی آن‌ها در حذف اتیل‌استات از هوای آلوده

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-71

پروانه نخستین پناهی؛ محمدحسین رسولی فرد؛ زهره غلامی؛ بهمن فرجمند


2. تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 35-45

حمیدرضا آقابزرگ؛ سیده نسترن تقدیمی پور؛ حسین آقابزرگ