کلیدواژه‌ها = پلی آنیلین
تعداد مقالات: 4
1. تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 149-155

سعید مرتضوی نیک؛ محمد یوسفی؛ مریم رنجبر؛ پرویز آبرومنداذر؛ موید حسینی صدر


2. تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-48

کبری رهبر شمس کار؛ حنانه حیدری؛ علیمراد رشیدی