کلیدواژه‌ها = نانوچندسازه
تعداد مقالات: 7
3. حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 61-73

سوسن صمدی؛ آیناز کارخانه؛ میثم مقدم برنا؛ سید امیرعباس ذکریا


5. ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-29

سمیرا کریمی؛ افشین پوراحمد؛ لیلا اسدپور


6. تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوچندسازه ZnO/Bentonite در حذف نیترات از آب‌ها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-46

رباب شاهی؛ معصومه خاتمیان؛ بهارک دیوبند


7. بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-19

فاطمه سخائی؛ اسماعیل صلاحی؛ محمدابراهیم علیا؛ ایمان مباشرپور