کلیدواژه‌ها = سنتز چهارجزیی
تعداد مقالات: 2
2. تانیک اسید، کاتالیست مؤثر و سازگار با محیط‌زیست برای سنتز چهارجزیی و تک ظرف پلی‌هیدروکینولین‌ها تحت شرایط ملایم

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-27

نور الله حاضری؛ مسلمه خسروی مارندگان؛ مجتبی لشکری؛ مریم فتاح‌پور