کلیدواژه‌ها = بازشناختی مولکولی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-13

رضا زادمرد؛ مهشید اسمعیل زاده رستمی؛ بنفشه گرجی