موضوعات = شیمی پلیمر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 88-96

میلاد کاظم نژادی؛ محمد محمدی؛ علیرضا شاکری؛ احسان فتح الهی