پژوهش های کاربردی در شیمی (JACR) - مقالات آماده انتشار