تعداد مقالات: 431
4. شناسنامه علمی شماره

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-146


5. شناسنامه علمی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-188


6. شناسنامه علمی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-186


7. شناسنامه علمی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-170


8. شناسنامه علمی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-147


9. شناسنامه علمی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-156


10. شناسنامه علمی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-175


11. شناسنامه علمی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-154


12. شناسنامه علمی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-172


15. بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 5-12

حمیدرضا بزرگ زاده؛ زهرا موسوی؛ محمدرضا قاسمی


19. بررسی تأثیر ریخت نانوهیبرید سیلیسیم اکسید و نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره در پایداری امولسیون برای ازدیاد برداشت نفت

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-15

مهشید ارشادی؛ مهشاد علائی؛ علی رمضانی؛ علیمراد رشیدی؛ سارا خسروانی


22. مدل‌سازی و بهینه‌سازی واحد تولید هیدروژن با شبکه‌ی‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 5-15

ایمان اکبری؛ سید محمد قریشی؛ نرجس السادات رضوی؛ سید مهرداد قریشی؛ مجید وفائی جهان


23. عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 5-14

طاهره پورصابری؛ مصطفی حسنی سعدی؛ مرتضی رضاپور؛ سید کامران ترکستانی


24. بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 5-13

بهنام مهدوی؛ حمید زیلوئی؛ نورالله میرغفاری