دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
3. تهیه و شناسایی نانوذرات آهن فسفونات ) - (Fe-DTPMP و بررسی اثرات ضد باکتری آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399


8. وانادیم شبکه‎ای‎شده با هیدروژل نانوچندسازه برپایه (CMC-PEG-PLGA) با پوشش سدیم آلژینات به‌عنوان سامانه انسولین‌رسانی حساس به pH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سید نبی الله حسینی؛ آسیه عباسی دولویی؛ سید جواد ضیائ الحق؛ ایوب سعیدی


9. بررسی مقایسه‌ای حذف نیتروفنل از پساب پتروشیمی کارون با فرایند الکتروفنتون و الکتروپرسولفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

عارف شکری


10. تهیه، شناسایی و بهبود ویژگی گرمایی و مکانیکی پوشش‌های آکریلیکی با نانوذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

شکوفه باقری؛ مریم کلانتری؛ سمیه فزونی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی


11. تهیه و بررسی یک روان‎کننده زیستی بهبودیافته برپایه روغن کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

فریبا رنگ‎ریز؛ سعید خدادوست؛ محسن امامی؛ فاطمه زراعت پیشه