امکان‌سنجی تصفیه پذیری پساب واحد نمک زدایی نفت خام برای تزریق به چاه دفع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

برای توسعه‌ی پایدار و حفاظت محیط‌زیست ضروری است روشی جامع و کاربردی برای تصفیه و مدیریت پساب حاصل از فراورش نفت خام در واحد نمک زدایی در نظر گرفته شود. در این پژوهش مطالعه امکان‌سنجی تصفیه‌پذیری این پساب با استفاده از سامانه غشایی برای دست‌یابی به استانداردهای تزریق به داخل چاه دفع، انجام گرفته است. مطالعات در پایلوت نیمه صنعتی و با استفاده از مدول‌های غشایی میکروفیلتر، اولترافیلتر و تلفیقی از این دو مدول غشایی، که تمام آن‌ها از جنس پلی پروپیلن هستند، انجام شده است. در ضمن خوراک این پایلوت، پساب مخزن آب مازاد نفت ترش سازند بنگستان در واحد نمک زدایی شماره 2 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون اهواز است. درصد حذف عامل‌های مورد نظر نسبت به زمان در دو دبی 20 و 40 لیتر بر دقیقه در سه فرایند میکرو فیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون و روش تلفیقی (فرایند میکرو و اولترافیلتراسیون) بررسی شد. مطالعات نشان می‌دهد در فرایند تلفیقی با دبی 40 لیتر بر دقیقه، نتیجه‌های بهتری برای حذف عامل‌های مورد اندازه‌گیری، به دست می‌آید.

[1] Chen, A.S.C.; Flynn, J.T.; Cook, R.G. & Casaday A.L.; SPE, 6, 131 – 136, 1991.
[2] Burnett, D.B.;Harold vance department of petroleum engineering Texas experimental engineering station (TEES), Texas A&M University, 2006.
[3] Cakmakci, M.; kayaalp, N.; & Koyuncu, I.; Desalination, 222, 176–186, 2008.
[4] کسرایی یگانه، م؛ مسگریان، ر.؛ شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، سرخس، 2008.
[5] رکابدار، ف.؛ رحمت‌پور، ع.؛ پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، 2008.
[6] فیاض، س؛ گنجی دوست، ح؛ مشحون، ف؛ پژوهشگاه صنعت نفت،‌ تهران، 2011.
[7] Razavi, S.M.R. & Miri, T.; J. Water Process Eng., 8, 136-141, 2015.
[8] Dadari, S.; Rahimi, M.; & Zinadini, S; Desalination, 377, 34-46, 2016.