شناسنامه علمی نشریه دوره 10، شماره 4، زمستان 1396

شناسنامه علمی شماره


1- از دریچه‌های قلب تا آسمان‌ها: مروری بر ساختارها، روش‌های ساخت، و کاربردهای متنوع کربن گرماکافتی     (صفحه 5)
مجتبی هادی، علی احسانی و رضا علیزاده
 

2- به‌کارگیری کاتالیست مس (II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج در آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در راستای دستیابی به اهداف شیمی سبز    (صفحه 11)
علی شریفی، نیما قنوعی و محمد سعید عبایی
 

3- سنتز و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی پلی (آکریل‌آمید- کو- آکریلیک اسید) مورداستفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک    (صفحه 19)
محمدرضا منافی، پدرام منافی و هبه دقه
 

4- طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان     (صفحه 31)
رضا علی‌زاده، حسن اسماعیلی و مجتبی هادی بیداخویدی
 

5- تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید زیستی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان    (صفحه 41)
مهشید اصلانی، معصومه مسکین فام، حمیدرضا آقابزرگ، هدی پاسدار و فرشته مطیعی
 

6- سنتز مایعات یونی ویژه از طریق جانشینی متقابل آنیون هالید و مقایسه آن با روش خنثی‌سازی اسید و باز    (صفحه 49)
امیرناصر احمدی، فخرالسادات فاطمی نسب و علی مهدی‌زاده
 
7- کاربرد نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با 8- هیدروکسی کینولین برای پیش‌تغلیظ یون‌های Zn2+ پیش از اندازه‌گیری طیف‌نورسنجی    (صفحه 59)
سید عبدالرسول هاشمی، ابوذر طاهری و کاظم منصوری
 

8- تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز    (صفحه 71)
محمد قلعه اسدی، مهرداد مهکام و سولماز مسعودی

9- سنتز کارآمد کینولین به‌وسیله ترکیبات β-سیانو کربونیل با استفاده از FeCl3·6H2O به‌عنوان کاتالیست و بررسی ویژگی ضد باکتری آن    (صفحه 85)
محسن سرگُردان آرانی، ربابه مهدی زاده و بهروز میرزا
 

10- تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی    (صفحه 93)
زهرا ایازی و زهرا منصف خوش‌حساب