شناسنامه علمی نشریه دوره 11، شماره 1، بهار 1396

شناسنامه علمی شماره


1- بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی    (صفحه 5)
فاطمه سخائی، اسماعیل صلاحی، محمدابراهیم علیا و ایمان مباشرپور
 

2- تانیک اسید، کاتالیست مؤثر و سازگار با محیط‌زیست برای سنتز چهارجزیی و تک ظرف پلی‌هیدروکینولین‌ها تحت شرایط ملایم   (صفحه 21)
نورالله حاضری، مسلمه خسروی مارندگان، مجتبی لشکری و مریم فتاح‌پور
 

3- به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت اندوزی    (صفحه 29)
شیما شفیعی، سعید تقوایی و فرشته مطیعی
 

4- تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی     (صفحه 39)
کبری رهبر شمس‌کار، حنانه حیدری و علیمراد رشیدی
 

5- جذب یون‌های منگنز (II) از آب آشامیدنی با استفاده از مخلوط جاذب‌های طبیعی    (صفحه 49)
الهه تجری، نرگس صمدانی لنگرودی و مهناز خلفی
 

6- سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان   (صفحه 59)
نوشین طلایی، حمیدرضا آقابزرگ، موید حسینی صدر و کریم زارع
 
7- بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست MnOx/MWNT در فرایند احیای کاتالیستی انتخابی نیتروژن اکسید با آمونیاک    (صفحه 67)
مهناز پورخلیل
 

8- اندازه‌گیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا    (صفحه 79)
ندا کلیایی، پروین شهدوستی و محمد آقامحمدی

9- استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی    (صفحه 87)
سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی و رقیه دهواری
 

10- تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن برای اندازه‌گیری D-پنیسیل آمین    (صفحه 95)
بنفشه نوروزی و فرشید رستمی