شناسنامه علمی نشریه دوره 11، شماره 2، تابستان 1396

شناسنامه علمی شماره


1- بررسی اثر ترکیب فاز فعال در ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و عملکرد نانوفتوکاتالیست CuS-CdS/TiO2 حساس به نور مرئی برای استفاده در حذف اسید اورنژ 7    (صفحه 5)
مهین ملکی و محمد حقیقی
 

2- تهیه و شناسایی خاک رس نانومتخلخل و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست مؤثر در آسیل‌دارکردن فریدل کرافتس حلقه‌های آروماتیک  (صفحه 15)
فریبا سعادتی، هادی آقاجانلو و سمیه پیری
 

3- مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید    (صفحه 23)
موسی نوابی و رضا فضایلی
 

4- تهیه و بررسی ابرساختارهای سرب سولفید به‌عنوان ماده جاذب مؤثر نور خورشید     (صفحه 33)
جواد نظامی‌فر، کمال قانی و آرش شکرالهی
 

5- اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری    (صفحه 43)
مهران دولو، هدی پاسدار و دلارام سپاهی
 

6- مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک   (صفحه 49)
سید مرتضی فاضلی، فاطمه راوری، حمیدرضا بزرگ‌زاده و جعفر صادق زاده اهری
 
7- بررسی حلالیت مواد جامد در حلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون    (صفحه 61)
حمیدرضا باقری و حسن هاشمی‌پور
 

8- سنتز و شناسایی نانوذرات وانادیم اکساید بهینه‌شده با نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس    (صفحه 79)
مرجان حاجی محمدجوادی، حمیدرضا آقابزرگ و هدی پاسدار

9- بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین    (صفحه 79)
حسن منصوری ترشیزی، سمیرا جهانگیری، محبوبه اسلامی مقدم، مریم سعیدی‏فر و علی حیدری