آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در شرایط کاتالیست مس(II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

در این پژوهش، یک روش تازه برای آریل‌دار شدن تعدادی از آمین‌های گوناگون نوع اول و آمینوالکل‌های مختلف با استفاده از کاتالیست مس(II) در محیط اتیلن گلیکول گسترش پیدا کرده است. سیستم کاتالیستی به کار رفته بسیار ساده است و شامل نمک مس(II) کلرید (1/0 اکی‌والان)، پتاسیم کربنات (0/2 اکی‌والان) و حلال اتیلن گلیکول می‌باشد. در این میان، اتیلن گلیکول عملکردی دوگانه به عنوان حلال واکنش و در عین حال لیگاند فعال‌کننده یون مس ایفا کرده است. در نتیجه و در این شرایط، دیگر نیازی به استفاده از لیگاندهای کمکی و دیگر حلال‌‌های آلی برای فعال‌سازی کاتالیست وجود ندارد. تمامی واکنش‌ها تحت تابش امواج ریزموج در مدت زمانی کوتاه (10 تا 20 دقیقه) و با بازده متوسط تا خوب (60 تا 75%) به پایان می‌رسند. همچنین در ادامه، از این روش در فرایند آمین‌دارشدن آریل هالید‌ها توسط محلول آبی آمونیاک استفاده شده است و آمین‌های آروماتیک مربوطه با بازده عالی به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات