شناسنامه علمی شماره

شناسنامه علمی شماره


1-سنتز، تعیین ساختار و بررسی ویژگی های ضدباکتریایی نانومیل های روی ( ІІ ) اکسید و بسپار کوئوردیناسیونی آن به عنوان پیش ماده در ابعاد نانو و توده
آرزو کمالی، الهام رضوان نژاد و زهره رشیدی رنجبر
 
2-حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسایش کاتالیستی در دمای پایین در حضور نانوکاتالیست  Pd/Al2O3o-Clinoptilolite تقویت‌شده با CeO2
مریم حسینی و محمد حقیقی
 
3-بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید
مژگان تحریری، معصومه طباطبایی، محمد یوسفی، خیراله مهرانی و محمود دهقانی اشکذرین
 
4-سنتز میکروسیلیکای مزوپور کروی‌شکل و کاربرد آن به‌عنوان فاز ساکن معکوس در سوانگاری مایعی با کارایی بالا
کورش تبار حیدر، زینب دین محمدپور و مریم افشارپور
 
5-ارزیابی روش لایه‌نشانی داغ برای ساخت غشای سرامیکی چندسازه‌ای 
شهرام قنبری پاکدهی، الهام رحیمی و کوروش شفیعی
 
6-متوکلوپرامید: بازدارنده‌ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محلول 5/0 مولار فسفریک اسید
زهرا گلشنی، مهدی شهیدی زندی، محمدجواد بهرامی و سیدمحمدعلی حسینی
 
7-بررسی اثر ضدسایشی نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در روغن موتور چند درجه‌ای در مقایسه با روغن موتور معمولی
فرشته قربانی نایینی، حمیدرضا اسکندری و داود ابراهیمی
 
8-سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه گل آرونه و پوست هسته هلو به‌عنوان یک بستر با ارزش طبیعی: بررسی فعالیت کاتالیستی برای کاهش متیلن بلو و ردآمین B
بهار خدادادی
 
9-تهیه نانوآمیزه نایلون 6،6- نقره و بررسی ریخت و ویژگی‌های ضد باکتریایی آن
ندا ایاره و مریم فربودی
 
10-حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین فنتانیل با الکترود اصلاح‌شده با نانولوله کربنی و نانوذرات آهن (III) اکسید 
مصطفی نجفی و اسماعیل سهولی
 
11-بررسی سینتیک های رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلیƐ-کاپرولاکتون 
فائقه پورحجت، محمودرضا سهرابی و شهاب شریعتی
 
12-ساخت نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عامل‌دار شده با سولفامیک اسید و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست توانا و قابل بازیابی در سنتز مشتق‌های 1،4-دی‌هیدروپیریدین و2،3-دی‌هیدروکینازولین
محمدعلی بداغی‌فرد و الهام علیمحمدی