شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده 
رضا زادمرد، مهشید اسمعیل‌زاده رستمی و بنفشه گرجی
 
بررسی عوامل مؤثر در فرایند تهیه گرانول‌های کروی متخلخل کلسیم‌فسفات به روش روغن دوار 
مهدی امیرآبادی فراهانی، زهرا محمدی و عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
 
بررسی تأثیر افزودن نانوذره‌های نقره بر ضریب انتقال گرما و گرانروی سیال پلی‌الفاالفین 
حمید رضا قربانی و سید کمیل حسینی اسفندانی
 
تهیه و شناسایی پلیایندول/ نانوذره‌های نقره و استفاده از آن در طراحی حسگر الکتروشیمیایی ال-سیستئین 
خدیجه قنبری، زهرا بابایی و سپیده بنیادی
 
طراحی حامل دارویی هوشمند بر پایه کربوکسی متیل‌سلولز-آکریل‌آمید به‌عنوان سامانه حلقه-بسته رسانش دارو و بررسی سینتیکی رهایش انسولین
   لیلا ذوالقدر، بهمن واشقانی فراهانی و حسین قاسم‌زاده 
 
بررسی الگو هم‌دما و سینتیک جذب یون آرسنات از محلول آبی با جاذب ZIF-8 تهیه شده به روش آب‌گرمایی
زهره روستان، علی‌مراد رشیدی و مهدی برقعی
 
تهیه و شناسایی گرافن اکسید تهیه‌شده به روش هامرز پیشرفته و بررسی عملکرد آن به‌عنوان پایه کاتالیست در واکنش گوگردزدایی هیدروژنی
زینب حجار، سعید سلطان‌علی، شکوفه طیبی و مجید معصومی
 
اندازه‌گیری آتورواستاتین در نمونه‌های قرص با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی براساس جامدکردن قطره شناور و بهینه‌سازی طرح مرکب مرکزی با استفاده از سوانگاری مایع با عملکرد بالا     
فرشته شیری، به‌شاره هاشمی، ایمان فضلی‌پور و مسعود نجاتی یزدی‌نژاد
 
ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری 
فائزه کائدی، شیدا اسمعیل‌زاده و عبدالرضا خواجه‌زاده
 
بهینه‌سازی کاتالیست واکنش جفت شدن اکسایشی پیریدین N-اکسایدها و بنزوفوران‌ها برای تهیه ترکیب‌هایی با ویژگی‌های زیستی
ابراهیم کیان‌مهر، رکسانا فضلی و مارال غلامحسینی
 
بررسی دو ترکیب آلی دارای گروه عاملی نیترو به‌عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد.
فریبرز اتابکی و مهران رادور
 
سنتز و شناسایی نانوجاذب گرافن مغناطیسی تثبیت‌شده روی بسپار نایلون6 و به‌کارگیری آن برای حذف آلاینده یون سرب (II) از محلول آبی
سیدیداله میرنظامی، مهران دولو، محمودرضا سهرابی، مرتضی خسروی و فرشته مطیعی
 
بررسی انتشار نیتروژن اکسید در یک دیگ بخار بازیافت گرمایی با دینامیک سیالات محاسباتی
عباس خوشحال و حمید یزدانی
 
اندازه‌گیری مقادیر ناچیز 4- کلروفنل در نمونه‌های آب دریا با استفاده از طیف‌نورسنجی پس از استخراج جذبی آن به‌وسیله میله چرخان پوشش‌دار شده با بسپار قالب مولکولی
 سیّد حسین هاشمی، مسعود کیخوائی، فهیمه نجاری و زهرا منفردزاده 
 
اندازه‌گیری پالادیم به روش میکرو استخراج فاز مایع جانشینی به‌کمک میکروقیف و همزن مغناطیسی و بهینه‌سازی به‌کمک طراحی پاسخ سطح
نگار احمدی و مجید رمضانی
 
تهیه و بررسی ریزساختار نانوچندسازه زیست‌تخریب‌پذیر پایه پلی‌لاکتیک اسید/ لاستیک اکریلونیتریل بوتادی‌ان/ نانورس: اثرمقدار اکریلونیتریل
مهشید معروفخانی و علی اصغرکتباب