شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

اثر افزودنی‌های متفاوت بر ویژگی‌های حسگری قلع دی‌اکسید 
اعظم انارکی فیروز و علیرضا محجوب

بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی 
امیر مجتهدی، اصغر عزیزی و محمد کارآموزیان

تهیه دو مایع یونی کایرال جدید بر پایه پیریدین از اسید آمینه آلانین و بررسی ویژگی ضد باکتری و ضداکسیدانی آن‌ها
اشرف سادات شاه‌ولایتی، شیوا خلیل مقدم و سوده حسین زاده

تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوچندسازه ZnO/Bentonite در حذف نیترات از آب‌ها 
رباب شاهی، معصومه خاتمیان و بهارک دیوبند

بررسی هم‌زمان اثرات افزودنی نانوآلومینیم و فرایند اختلاط بر رفتار گرمایی مخلوط ترمیتی حاوی مس اکسید 
سید قربان حسینی، زهرا جوانی، علی شیخ پور، منوچهر فتح الهی و سعید توانگر روستا

تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین 
حسن فتحی نژاد جیرندهی، مروارید نباتی احمدی و معصومه مسکین فام

تهیه بسپارهای قالب مولکولی نانوحفره به منظور استخراج ترکیب نارینجنین
مینا هویه‌گر، علیرضا امیری و محسن جهانشاهی

شبیه‌سازی افزایش بازده تولید الفین‌های سبک از متانول با استفاده از کاتالیست زئولیتی HZSM-5
محمد رستمی زاده ، پیمان تقوی و حسین حضرتی

بازیابی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پالادیم در نمونه‌های آبی متفاوت با به‌کارگیری نانوذره‌های مغناطیسی اصلاح‌شده و طیف‌سنجی جذب اتمی شعله
مریم حمیدی و مجید رمضانی

تهیه آلانین متیل استر-کالیکس[4]آرن پیوند شده به سیلیکا به‌عنوان فاز ساکن دستوار در سوانگاری مایع با کارایی بالا 
صادق یعقوب‌نژاد، کوروش تبار‌حیدر، سید‌حمید احمدی و رضا زادمرد

بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2
سولماز قنبرنژاد، علی نعمتی، سعید باغشاهی و محبوبه محمودی

کاربرد نانوذره‌های استرانسیم فرریت برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح نانومولار 
محمد‌علی شیخ‌محسنی و قاسم مرندی

بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن 
فروزنده رزاقیان ، سعید تقوایی گنجعلی، محمد محمودی هاشمی، رضا زادمرد و شهرام مرادی دهقی

تهیه داروی رزی‌گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی 
ابراهیم کیان‌مهر و مارال غلامحسینی

ساخت نانوزیست‌حسگر مبتنی بر آنزیم کولین اکسیداز برای آشکارسازی سم دیازینون و مقایسه عملکرد آن با سوانگاری مایع با کارایی بالا 
اقدس بنائی، ناهید پارسافر  و جلیل بدراقی