شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

تهیه و شناسایی نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4 و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول‌های دو استخلافی 
علی ملکی، فرشته حسن‌زاده افروزی، زهرا ورزی

بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیستیNO با CO 
سیدعلی حسینی، سپیده ناقل دانایی
ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن
سمیرا کریمی، افشین پوراحمد، لیلا اسدپور

نانولوله‌های هالویسیت عامل‌دار شده با مایع یونی: کاتالیستی ناهمگن، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها 
سماحه السادات سجادی، مجید ممهد هروی

اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا  
میلاد دامن‌افشان، بابک مختارانی، حسن شیخ‌ممو، میراسمعیل معصومی، مرتضی مافی، مجتبی میرزایی، علی شریفی

تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین 
معصومه عالم، علی اکبر طرلانی، حمید رضا آقابزرگ، مرتضی خسروی

نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی 
معصومه قربانلو

بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید 
علیرضا بهرامیان، انسیه کرمی، داریوش وشایی

بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه 
سوسن صمدی، قاسم اسعدی کردشولی، سیدامیرعباس ذکریا، سیده بهاره ذکریا

تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن 
معصومه فروتن کودهی سید مهدی پورمرتضوی

میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود
لیلا شیخیان، سیده یاسمین کاظمینی

بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس
خدیجه دیده‌بان، عطیه طالب، ماهرو خالقی‌مقدم

تهیه و شناسایی نانوذره‌های NiO به کمک مایکروویو در حضور سدیم دودسیل‌سولفات به‌عنوان عامل پایدارکننده و به‌کارگیری آن برای تهیه بنزوپیران‌ها 
الهه صباغ‌نصب، عنایت اله شیخ‌حسینی

نانوهیبرید مس/آمینوِکلی/ گرافن‌اکسید کاهش‌یافته: یک کاتالیست کارآمد برای N-آریله‌کردن نوکلئوبازها و سایر ناجورحلقه‌های نیتروژن‌دار تحت امواج فراصوت 
سمیه بهروز، محمد‌نوید سلطانی‌راد

تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs 149
سعید مرتضوی‌نیک، محمد یوسفی، مریم رنجبر، پرویز آبرومند‌آذر، موید حسینی‌صدر