شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

1-اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل ( صفحه 5)
مهران افراشی، داریوش سمنانی و زهرا طالبی

2- مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی (صفحه 17)
ناهید سهیلی ارشدی، امیرعباس مختاریه و مهدی زمانی

3- پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نقره با استخراج فاز جامد بر نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند2-(4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین) رودانین (PDR) در نمونه‌های حقیقی ( صفحه 27)
نسیم دهقان، مهدیه چگنی و مهدی حسینی

4- کاربرد حلال‌های با آب‌دوستی قابل‌تغییر برای اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای با روش میکرواستخراج مایع-مایع همگن جفت‌شده با سوانگاری گازی-طیف‌سنجی جرمی( صفحه 37)
مژگان صالحی، حمید احمر و کبراسادات هاشمی‌نسب

5- استفاده از سامانه Melamine-(H2SO4)3/Melamine-(HNO3)3 به‌جای H2SO4/HNO3 به‌عنوان یک سامانه ایمن برای اکسایش بدون حلال 1 و 4-دی‌هیدروپیریدین‌ها (صفحه 47)
غلامعباس چهاردولی، محمد مخلصی و مهسا باقری

6-بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV ( صفحه 53)
سجاد صداقت، پوریا سمیعی‌فر و محمد عطّار

7- تهیه و شناسایی نانوپروسکیت‌های لانتانیدی و فعالیت فوتوکاتالیستی آن‌ها در حذف اتیل‌استات از هوای آلوده ( صفحه 63)
پروانه نخستین‌پناهی، محمدحسین رسولی فرد، زهره غلامی و بهمن فرجمند

8- مطالعه رفتار رئولوژیکی و کشسانی در آمیزه سه‌گانه بسپاری پلی‌الفینی در ترکیب‌های متفاوت (صفحه 73)
سمیه محمدیان‌گزاز و مونا طاهری

9-بررسی و بهینه‌سازی تولید بایودیزل در حضور نانوساختار چارچوب ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8) با روش سطح پاسخ( صفحه 85)
عارفه معتمد سبزوار، سیمین امام وردی، مهدی نیکنام شاهرک و محبوبه قهرمانی نژاد

10- مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی (صفحه 101)
عبدالمحمد قایدی، عبدالرسول پورانفرد، نبی اله رمضانی و اعظم وفائی

11- پیش‌بینی توزیع فرآورده‌های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-5 با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات (صفحه 113)
مرتضی اسفندیاری، امیر مصیبیو رضا عابدینی

12-حذف داروی آموکسی‌سیلین از محیط آبی به کمک زئولیت طبیعی اصلاح شده( صفحه 127)
رضا نودهی و احمد رهبر‌کلیشمی