شناسنامه علمی

چکیده

تهیه و بررسی چارچوب آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 به‌عنوان حامل‌های دارویی (صفحه 5)
 خلیل طباطبائیان، عبدالله فلاح‎شجاعی، شیما یوسف‎امندانی و حسام سلیمانی

تهیه و بررسی توانایی نانوکاتالیست بسپاری رسانا بر پایه کبالت-آهن (PPy/Co/Fe) به‎منظور افزایش و بهبود کارایی کاتد در باتری‌های لیتیم-هوا(صفحه 15)
مهدی حسینی، نادره دولتشاهی، موسی سلیمانی، قاسم اسکوئیان

حذف رنگزاهای بازی بنفش 10 و زرد 13 از پساب دو کارخانه‌ داروسازی و آرایشی با MCM-41 اصلاح شده با N-(2-آمینو اتیل)-3-آمینوپروپیل‌تری‌متوکسی‌سیلان و پیریدین کربالدهید(صفحه 27)
شبنم ششمانی، گلدسته زارعی و وحید علی اکبری ممقانی

بررسی کاهش کلسیم از آب‌های سخت به روش نورسنجی شعله‌ای با جاذب زئولیت 13X اصلاح شده(صفحه 37)
بهار خدادادی، فاطمه سادات آقامیری، مریم بردبار

الکتروبسپارش زینکون: سازوکار، رفتار الکتروشیمیایی و بهینه‌سازی(صفحه 49)
مریم حسینی علی‌آبادی

بهینه‌سازی عوامل موثر بر اسیدخروجی ازکوره سوختن هیدروکربن‌های کلردار(صفحه 59)
مهدی رنجبری و سمیه طورانی

بررسی دمای کلسینه‎شدن بر ویژگی ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات مزومتخلخل تیتانیا (صفحه 69)
مهتاب گرگانی و بهزاد کوزه‌گرکالجی

تهیه ماده سطح‎فعال آنیونی سدیم دی‌اکتیل سولفوسوکسینات و بررسی فعالیت کاتالیستی امبرلیست-15(صفحه 81)
مجتبی تارین، سید مجتبی مشمول مقدم، سمیع صالحی و امیر شکوه‌سلجوقی

طراحی داربست هیبریدی متخلخل برپایه چندسازه PEPC اصلاح‎شده با کیتوسان به‎منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم: بررسی شباهت‎های ساختاری و رفتار زیست‎مکانیکی(صفحه 91)
آزاده ایزدیاری آغمیونی، مازیار شریف‎زاده بائی، سعید حیدری‎کشل و عظیم اکبرزاده‎خیاوی

بررسی آزمایشگاهی و نظری الکترواکسایش متانول بر بستر پلی‌آنیلین اصلاح شده با نانوذره‌های نیکل(صفحه 109)
محمد سلیمانی لشکناری، رضا خاکپور و جابر فلاح

تهیه یک سری جدید از مشتق‌های کومارین  در حضور نانوچندسازه Ti–Al/Al2O3 و بررسی ویژگی ضدباکتری آن‌ها(صفحه 127)
بهارک بهرام‎نژاد، دادخدا غضنفری، عنایت‎الله شیخ‎حسینی، محمدرضا اخگر و سید‎علی احمدی

بررسی اثر ضدخوردگی  بر فولاد زنگ‎نزن با پوشش نانولایه‎های تیتانیم دی‌اکسید فعال نوری تولید شده به روش (صفحه 137)
هانی صیاحی و محمد رضا جلالی فراهانی

بهبود واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی با نانوالکتروکاتالیست‌های هیدروکسید دولایه آلومینیم و روی(صفحه 147)
حامد کوثری، مهدی مهرپویا و فتح‌الله پورفیاض