شناسنامه علمی

چکیده

 
تولید پیوسته و کنترل‎شده نانوذره‌های دگزامتازون در یک سامانه میکروسیالی (صفحه 5)
پیام زاهدی، مریم طباطبایی، مرتضی فتحی‌پور و امین سهرابی

بررسی حسگری نانوچندسازه‌های SnO/Graphene و SnO/Bamboo charcoal برای سنجش اتانول (صفحه19)
رویا نایبی، عبدالله فلاح شجاعی و سید محسن حسینی گلگو

بررسی نقش متیل سلولز در ساختار هیدروژل حساس به گرما به‌عنوان سامانه قابل‎تزریق برای کاربرد در مهندسی بافت نرم: ساخت و شناسایی (صفحه27)
سوگل مطلبی طلاتپه، مازیار شریف‎زاده بائی و سعید حیدری‎کشل

شناسایی و بررسی عامل‎های موثر برای کاتالیست‌های آلومینای کلاوسدر پالایشگاه‌های ایران  (صفحه47)
مریم صفائی و اکبر ایراندوخت

اندازه‌گیری نیتریت در نمونه‌های آبی متفاوت با استخراج فاز جامد مغناطیسی و پردازش تصاویر به کمک یک گوشی تلفن همراه (صفحه 57)
لیلا خوشمرام، علی کریمی و فاطمه صادقی

تهیه موثر و سبز فراورده‎های افزایشی پیروگالل-نین‎هیدرین در محیط مایع یونی و بررسی اثر ضدباکتریایی و هم‎افزایی بر باکتری‎های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا(صفحه 67)
شیوا خلیل‎مقدم، اشرف‎سادات شاه‎ولایتی، آتوسا علی‌احمدی

استخراج واکنشی پروپیونیک اسید از محلول آبی با تری‌اکتیل‎آمین در روغن ذرت (صفحه 77)
غلام خیاطی، الهیار داغبندان و صدیقه امیرپور

تهیه سبز نانوذره‌های نقره بر پایه کلسیت با عصاره برگ گیاه بیدمشک و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در حذف رنگ‌ها (صفحه 87)
اکبر رستمی ورتونی و لیلا رستمی

تهیه و شناسایی آهن (III) فتالوسیانین‌کلرید به منظور به‌کارگیری آن در گوگردزدایی از سوخت جت JP4 در مقایسه با پودر نیکل (صفحه 99)
علی افتخاری،‌ رضا اسکندری صدیقی، وحید پیروزفر و افشار علی‎حسینی

نانوچندسازه مزوحفره مغناطیسی شده پوسته-هسته پوشیده‎شده با تیتانیم دی‎اکسید و اصلاح شده با ماده سطح فعال برای حذف رنگدانه متیلن بلو از نمونه آب‌های محیطی (صفحه 107)
مریم عزالدین و لاله عدل نسب

بررسی ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی مایع یونی 1-بوتیل3-متیل‌ایمیدازولیم متیل‎سولفات (صفحه 117)
سیدمحمدرضا شجاع، مجید عبدوس و علی‌اکبر میران‌بیگی

تهیه سبز و درجا گرافن اکسید GO-Cu-BTC در شرایط بدون حلال و با روش مکانوشیمیایی و بررسی ویژگی سینتیکی و هم‌دما حذف کادمیم (صفحه 127)
حمیده حمزه علی، سارا مشکوری، بهشته سهرابی‎نظری، محمدرضا نعیمی‎جمال و لیلا پناهی

بررسی آزمایشگاهی کاهش نقطه ریزش و روان‎سازی نفت خام با مایعات یونی بر پایه‌ ایمیدازولیم (صفحه 137)
علی‎اصغر پاسبان، علی‎اکبر میران‎بیگی، نسترن حضرتی و مجید عبدوس

عنوان مقاله [English]

Scientific identity card

چکیده [English]

Continuous and controlled production of dexamethasone nanoparticles in a microfluidic system (Payam Zahedi, Maryam Tabatabaei, Morteza Fathipour, Amin Sohrabi)

Study of SnO/graphene and SnO/Bamboo charcoal nanocomposites sensors for ethanol sensing (Roya Nayebi, Abdollah Fallah Shojaei, Seyed Mohsen Hosseini-Golgoo)

Evaluation of methylcellulose role in thermosensitive hydrogel structure as injectable system for tissue engineering application: fabrication and characterization (Sogol Motalebi Tala Tapeh, Mazyar Sharifzadeh Baei, Saeed Heydari Keshel)

Characterization and evaluation of effective parameters for Alumina Claus Catalysts in Iranian Refineries (Maryam Safaei, Akbar Irandoukht)

Determination of nitrite in various aqueous samples using magnetic solid phase extraction and image analysis via a mobile phone (Leila Khoshmaram, Ali Karimi, Fatemeh Sadeghi)

Efficient and green synthesis of the ninhydrin-pyrogallol adducts in an ionic liquid and investigation of their antibacterial and synergistic effects on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa (Shiva Khalil- Moghaddam, Ashraf Sadat Shahvelayati, Atousa Aliahmadi)

Reactive extraction of propionic acid from aqueous solutions using trioctylamine in corn oil (Gholam khayati, Alahyar Daghbandan, Sedigheh Amirpour)

Green synthesis of Ag nanoparticles on the calcite support using Salix aegyptiaca leaf extract and its catalytic activity investigation in removal of dyes (Akbar Rostami, Leila Rostami )

Preparation and characterization of iron (III) phthalocyanine chloride to be employed for desulphurization of JP4 jet fuel compared to nickel powder (Ali Eftekhari, Reza Skandari Sedighi, Vahid Pirouzfar, Afshar Alihosseini)

Core–shell TiO2 coated magnetic mesoporous Nanocomposite modified with a surfactant for the removal of methylene blue dye from environmental water samples (Maryam Ezoddin, Laleh Adlnasab)

Evaluation of physical and chemical properties of imidazolium based ionic liquid:1-butyl 3-methylimidazoium methyl sulfate (Seyed MohammadReza Shoja, Majid Abdouss, Ali Akbar Miranbeigi)

Synthesis of GO-Cu-BTC graphene oxide at the Green and in situ under solvent-free conditions by the mechanochemical methods and evaluation of kinetic and isotherm properties of cadmium removal (Hamideh Hamzehali, Sara Mashkouri, Beheshte Sohrabi Nazari, M. Reza Naimi-Jamal and Leila Panahi)

Experimental study of pour point and improving the rheological properties of Crude Oil using imidazolium-based ionic liquids (Ali Asghar Pasban, Ali Akbar Miran Beigi, Nastran Hazrati, Majid Abdos)