نمایه نویسندگان

آ

 • آتش دهقان، رضا مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]
 • آزادی، سارا مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]
 • آقاجانی، زهرا ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]

ا

 • احتشامی، مهدی مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • ارومیه اى، عبدالرسول مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]
 • افتخاری، علی‌اکبر مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • الماسی فر، داریوش مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]
 • امانی، محمد علی تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 57-64]

ب

 • باقری جاغرق، مجتبی مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • بهمئی، منوچهر استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 29-35]

پ

 • پروین زاده، مازیار آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 13-21]

ت

 • تحویلداری، کامبیز تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 57-64]
 • تحویلداری، کامبیز تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]
 • تقی گنجی، مسعود تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]

ج

 • جعفری نصر، محمد رضا مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • جلالی، مهدی مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]

چ

 • چهکندی، بهزاد بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]
 • چهکندی، محمد بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]

ح

 • حاجی فتحعلی، حسن سنتز پلی بوتادی ان اپوکسید شده با استفاده از نانو خاک رس به عنوان کاتالیست انتقال دهنده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 5-11]

خ

 • خلج، علی سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]

ر

 • ربانی، محمد استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 29-35]
 • رحیمی، مهناز مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • روستائیان، عبدالحسین ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]

ز

 • زردان، رویا تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]

س

 • سرخه، کبری بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 47-57]
 • سلطانی، صدیقه مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]

ش

 • شاه­ آبادی، ولی زارع بررسی معیارهای متفاوت برای منظم کردن اجزاهای اصلی به منظور ایجاد یک مدل QSPR برای پیش ­بینی نقطه های ذوب [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 13-20]
 • شریف، امیر عبداله مهرداد مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]
 • شفیعی، عباس سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]
 • شوشی زاده، محمد رضا سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • شوشی زاده، محمد رضا نانو بلور سریم اکسید/آلومینا: کاتالیست کارآمد برای اکسایش الکل های بنزیلی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 43-47]
 • شوشی زاده، محمد رضا به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]

ص

 • صمدی زاده، مرجانه سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]
 • صمدی زاده، نسرین سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]

ط

 • طاهرزاده لاری، طاهره مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]

ع

 • عباسی­ تبار، فاطمه بررسی معیارهای متفاوت برای منظم کردن اجزاهای اصلی به منظور ایجاد یک مدل QSPR برای پیش ­بینی نقطه های ذوب [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 13-20]
 • علوی نیکجه، میر محمد سنتز پلی بوتادی ان اپوکسید شده با استفاده از نانو خاک رس به عنوان کاتالیست انتقال دهنده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 5-11]
 • عنایتی نوک، مجتبی بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]

ف

 • فرامرزی، محمد علی سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]
 • فرومدی، علیرضا سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]

ق

 • قریشی، میرحمیدرضا مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]

ک

 • کارگرراضی، مریم مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]
 • کیاست، علیرضا بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 47-57]
 • کاظمی، مسعود ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • کیانپور، وحید ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • کردجزی، رحمان استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 29-35]
 • کلاته، خدیجه مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]

ل

 • لاریجانی، کامبیز ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • لشکری مقدم، نسیم مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]

م

 • مجیدیان، نصراله تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • محرابیان، ماه نوش سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • محیسنی، نجات به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]
 • مستوفی، آذر به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]
 • مظلومی نیا، مهرداد تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • معصومی، میر اسماعیل تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • معماری، پگاه نانو بلور سریم اکسید/آلومینا: کاتالیست کارآمد برای اکسایش الکل های بنزیلی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 43-47]
 • منافی، زهرا مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]
 • مهدوی، حسین بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]

ن

 • نادری، قاسم مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • نخجیری، مریم سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]
 • نظرزاده زارع، احسان شرایط بهینه برای سنتزنانوذره های پلی آنیلین با استفاده ازپلیمریزه شدن اکسایشی تحت امواج فراصوت و گاز بی اثر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 83-91]