نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، مهران مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]
 • آقابزرگ، حسین ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • آقابزرگ، حسین تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • آقابزرگ، حسین یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • آقابزرگ، حسین تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • آقابزرگ، حسین کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 75-78]
 • آقابزرگ، حمیدرضا تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • آقابزرگ، حمیدرضا بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]
 • آقابزرگ، حمید رضا بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • آقا محمد آبادی، امینه السادات بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • آقائی، حسین سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]
 • آقائی، مهران سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]

ا

 • ابراهیمی، محمود به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • ادیب، بهروز بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • اسلامپور، رضا محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]
 • اسماعیلی، اکبر به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • اسمعیل نژاد، شیما تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]
 • اشتیاق حسینی، حسین کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 75-78]
 • افضلی، ثریا اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]
 • اقبال زاده فر، حامد بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 69-76]
 • اکبرزاده، ابوالفتح کوپلیمریزاسیون پیوندی پلی‌کلروپرن با متیل متا اکریلات به منظور کاربرد آن به عنوان چسب تک جزئی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 15-22]
 • الصاق، اکبر مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]
 • الماسی فر، داریوش اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]

ب

 • بزرگی، بابک ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • بیگ دلی، تانیا بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • بنائی، علیرضا بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • بهمئی، منوچهر ساخت الکترود سوربات گزین بر پایه PVC [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]

ت

 • تقدیمی پور، سیده نسترن تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • تقی گنجی، کریم مسعود تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-13]
 • تقوایی، سعید بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]
 • تقوایی، سعید بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 69-76]
 • تقوی نیا، نیما سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]

ج

 • جانی تبار درزی، سیمین سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 - بررسی شکاف انرژی و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آن‌ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 47-54]
 • جعفری جوزانی، خیرالله بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]

ح

 • حیدری دزفولی، سارا کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]

خ

 • خلخالی، مریم مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]

د

 • درویش، مریم به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • دهقان، سمیه تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]
 • دولو، مهران بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • دولو، مهران اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 68-73]

ر

 • رسول‎زاده، مریم محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]
 • رشیدی، علیمراد بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]
 • روستاییان، عبدالحسین به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • رئوفی کیان، عباس استفاده از گرافیت اصلاح شده با نانو ذرات نیکل به عنوان الکترود در پیل های سوختی متانولی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 41-49]

ز

 • زمانی فریزهندی، احمدرضا بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 69-76]

س

 • سید حسینی، مریم سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]
 • سید سجادی، سید ابولفضل استفاده از گرافیت اصلاح شده با نانو ذرات نیکل به عنوان الکترود در پیل های سوختی متانولی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 41-49]
 • سهرابی، بهشته بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 27-40]
 • سهرابی، بهشته اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]

ش

 • شیروان، سید صدیف الله کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]
 • ششمانی، شبنم ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • ششمانی، شبنم یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • ششمانی، شبنم تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • ششمانی، شبنم کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 75-78]

ص

 • صالحی، مریم تولید نانو الیاف کامپوزیت پلی اکریلونیتریل- کربن اکتیو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-31]

ط

 • طلایی، نوشین بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]

ظ

 • ظفرمهرابیان، رامین بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]

ع

 • عابدی، آنیتا بررسی خواص لومینسانس کمپلکس‌های آهن(II) و بیتیازول [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 41-46]
 • عابدی راد، بیتا تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • عرب فشاپویه، مرضیه تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • عرب فشاپویه، مرضیه کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 75-78]
 • علی تهرانی، رامین محمد کوپلیمریزاسیون پیوندی پلی‌کلروپرن با متیل متا اکریلات به منظور کاربرد آن به عنوان چسب تک جزئی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 15-22]
 • علمدار میلانی، سعید بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • عمرانی، اسماعیل بررسی چگالی پیوند عرضی در پلی‌اورتان‌های پر انرژی تهیه شده از TDI ،GAP و پلی‌ال‌های برپایه‌ی ترفتالیک اسید با FT-IR [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 5-10]

غ

 • غریبه، سودابه مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-65]

ف

 • فاضلی، سارا بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 27-40]
 • فراهانی، نسرین ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • فیضی، فریبا یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • فلاح، مژگان ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]

ق

 • قادرمزی، محمد یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • قانع کیاکلایه، حسن بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • قریشی، میرحمیدرضا بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]
 • قره خانی، الهه تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-13]
 • قزلو، امیر ساخت الکترود سوربات گزین بر پایه PVC [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]

ک

 • کیارستمی، وحید ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • کیانی، مونا بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]

م

 • محجوب، علیرضا سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 - بررسی شکاف انرژی و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آن‌ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 47-54]
 • محمد شفیعی، محمدرضا تولید نانو الیاف کامپوزیت پلی اکریلونیتریل- کربن اکتیو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-31]
 • محمودی، مهرداد ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • محمودی، مهرداد بررسی چگالی پیوند عرضی در پلی‌اورتان‌های پر انرژی تهیه شده از TDI ،GAP و پلی‌ال‌های برپایه‌ی ترفتالیک اسید با FT-IR [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 5-10]
 • محمودپور، مهدی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • مراحل، فرزانه اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]
 • میرزایی، مسعود تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • میرزایی، مسعود کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 75-78]
 • مرندی، مازیار سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]
 • مطیعی، فرشته بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • معصومیان، احسان بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]
 • معلمی، مریم اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]
 • مقیمی، ابوالقاسم تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]
 • مقیمی، ابوالقاسم ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • مقیمی، ابوالقاسم بررسی چگالی پیوند عرضی در پلی‌اورتان‌های پر انرژی تهیه شده از TDI ،GAP و پلی‌ال‌های برپایه‌ی ترفتالیک اسید با FT-IR [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 5-10]
 • مهدی پور عطایی، شهرام تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-13]

ن

 • نوری قورتولمش، سمیه تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]

و

 • وفائی، لیلا مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-65]

ه

 • هاشمیان زاده، سید مجید بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • هاشمیان زاده، سید مجید بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]