نمایه نویسندگان

آ

 • آقابزرگ، حمیدرضا حذف (Pb(II و (Cu(II از پساب‌ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک‌های فلزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-53]
 • آقابزرگ، حمیدرضا تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-80]

ا

 • احمدی، شروین مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • ارشادی، مهشید بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • الماسیان، آرش تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 45-56]
 • امیرمقدم، هدی تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-80]
 • امینی، راحله نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]

ب

 • باقری، نزهت تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-44]
 • بهادر بیگی، روح ا.. تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 25-32]

پ

 • پروین زاده گشتی، مازیار تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 45-56]
 • پورصابری، طاهره عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • پورصابری، طاهره سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]

ت

 • ترکستانی، سید کامران عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]

ج

 • جعفرزاده، مجتبی تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]
 • جهان لتیباری، احمد مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]

ح

 • حیدری، اعظم حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • حسینی، سید قربان بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]
 • حسنی سعدی، مصطفی عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • حسنی سعدی، مصطفی سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]
 • حضی زاده، بهزاد تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]
 • حکمت ناظمی، علی الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 65-74]
 • حکمت ناظمی، علی مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]

خ

 • خانمحمدی، معصومه حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • خسروی، مرتضی بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]
 • خسروانی، سارا بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]

د

 • دوست محمدی، سیدمحمدمهدی حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]

ر

 • رحیمی، مهدی روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • رسولی فرد، محمد حسین حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • رشیدی، علیمراد سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]
 • رشیدی، علیمراد بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • رشنو، آرش مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • رضاپور، مرتضی عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • رمضانی، علی بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • رنجبر، محمد بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • رنجینه خجسته، رویا تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]

ز

 • زیلوئی، حمید بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]

س

 • سپیده دم، سید محمدجواد مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • سید سجادی، سیدابولفضل الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • سیف محدثی، سید رضا مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • سهرابی، بهشته اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]

ش

 • ششمانی، شبنم نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]
 • شفیعی، مهین بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • شکیبانیا، رحمت الله مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]

ص

 • صابر تهرانی، ماندانا بررسی مقدار جذب کاتیون+Na به وسیله‌ی سامانه‌های ناهمگن جدید بر پایه‌ی کالیکس آرن‌های پایدار شده بر روی سطح سیلیکاژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 69-77]
 • صدیقی، سپهر مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • صولتی هشجین، مهران نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]

ط

 • طاهریان، زهرا نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • طاهریان، زهرا سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]

ع

 • عبدالحسینی، صالح بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 25-30]
 • عرب فشاپویه، مرضیه نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]
 • علائی، مهشاد سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]
 • علائی، مهشاد بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • علوی‌قره‌باغ، عبدالرضا روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • علوی نیکجه، میر محمد تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسیFe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 75-81]
 • عمرانی، اسماعیل تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 25-32]
 • عنایتی، مهناز سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • عنایتی جزی، مهناز نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]

غ

 • غریبه، سودابه بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]

ف

 • فرهمند نژاد، محمد امین تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسیFe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 75-81]
 • فقیهی ثانی، محمد علی سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • فکری، نسرین سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]

ق

 • قاسمی، محمد رضا الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 65-74]
 • قاسمی، محمد رضا مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • قلیوند، خدایار بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]

ک

 • کاظمی، مسعود بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 25-30]
 • کبیری فرد، حسن تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-44]
 • کریمی زند، الهام سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]
 • کمانداری، حسین بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]

ل

 • لطفی، احد الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]

م

 • مجیدیان، نصراله الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • محبی، روح اله مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • محمدحسینی، مجید روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • میران بیگی، علی اکبر سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]
 • میرغفاری، نورالله بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]
 • مطیعی، فرشته بررسی همگرایی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه‌های به‌دست آمده از روش FTIR-ATR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 63-72]
 • مظلومی نیا، مهرداد الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • معلمی، مریم اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]
 • مقیمی، ابوالقاسم بررسی واکنش‌های جانشینی هسته دوستی پاره‌ای از هسته دوست‌های فعال زیستی با سوکلران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 57-63]
 • مقیمی، ابوالقاسم تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 25-32]
 • ملک زاده، مرسده تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-44]
 • منافی، زهرا بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • مهدوی، بهنام بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]
 • موسوی، سیده سمیه بررسی واکنش‌های جانشینی هسته دوستی پاره‌ای از هسته دوست‌های فعال زیستی با سوکلران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 57-63]

ن

 • ناظری، مریم بررسی همگرایی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه‌های به‌دست آمده از روش FTIR-ATR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 63-72]
 • نجارزاده، هادی بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]
 • نعمتی، علی نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • نعمتی، علی سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • نعمت اللهی، پریسا حذف (Pb(II و (Cu(II از پساب‌ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک‌های فلزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-53]
 • نکویی، مهدی روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]

و

 • وحدتی خاکی، جلیل سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]
 • ورامش، اکبر سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]
 • وفائی، لیلا بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]

ه

 • هاتفی، هدیه حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • هاشمی پور رفسنجانی، حسن بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]

ی

 • یحیی زاده ساروی، فاطمه الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 65-74]
 • یعقوبی مقدم، مهدی بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • یوسف پور، مردعلی سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]