نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، ملیحه شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]
 • آکبری، اسماء سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]

ا

 • احمدی، سید جواد استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • ایراندوخت، اکبر تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]
 • ایزدیاری، آزاده سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • افشاری، نازنین بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • افضلی، جمال الدین استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • اکبرزاده، عظیم سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • اله قلی قصری، محمدرضا سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]

ب

 • باستانی، داریوش شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]
 • بدیعی، علی سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل‌دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و به کارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]
 • بدلی، فاطمه بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 51-56]
 • بریجانیان، حسین تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]
 • برزین، جلال جداسازی تیوفن از مخلوط تیوفن/نرمال هپتان با استفاده از کمپوزیت با لایه فعال پلی وینیل پیرولیدون/پلی اتلین گلیکول بر پایه غشای پلی اتر سولفون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 53-63]
 • بزرگ زاده، حمیدرضا بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • بنی‌اسدی، محمد سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]

ت

 • تاج آبادی، مریم سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]
 • ترکیان، لیلا سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • توکلی، میترا تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]

ج

 • جدیری، نعیمه اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • جعفری نصر، محمدرضا شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]

چ

 • چقازردی، مصیب مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]

ح

 • حیدری نسب، امیر افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • حسینی، سید مرتضی طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]
 • حسن زاده، بهمن سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل‌دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و به کارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]
 • حقیقی، محمد اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]

خ

 • خانچی، علیرضا استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • خضری، خضراله مروری کوتاه بر روش‌های متفاوت شروع در پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]

د

 • دارابی، معصومه بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • درین، عفت سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • دقیقی اصلی، مریم سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • دلریش، الهام استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • دهقانی مبارکه، مصطفی تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]

ر

 • رحمانیان، رضا سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل‌دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و به کارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]
 • رحیمی زیناب، علیرضا مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • رزمی، فریبا سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • رشیدی، علیمراد استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • رشیدی، علیمراد افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • رضایت، سید مهدی افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • رضایی راد، علیرضا مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • رضازاده تلوکلائی، نسیم بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر پایه تشدید پلاسمون سطحی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 21-26]

س

 • سید سجادی، سید ابولفضل طراحی و مشخصه‌یابی الکترود گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل- فسفر برای استفاده در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 5-12]
 • سهرابی، بهشته بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]

ش

 • شریعتی نیا، زهرا بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]
 • شفیعی، محمد بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]

ص

 • صادقی، محمد بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • صادق حسنی، صدیقه استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • صالحی راد، فتح الله بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]
 • صداقت، سجاد حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 57-61]

ع

 • عابدین درکوش، فرید آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • عبدالملکی، عباس سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • عبدالهی فر، مظفر اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • عجمین، حسین اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • عصاره، هادی سیلیکا فسفوسولفونیک اسید: کاتالیست حالت جامد برای سنتز موثر سه جزیی و تک ظرف 2، 4، 6-تری آریل پیریدین‌ها در شرایط بدون حلال [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-39]
 • عطار، حسین افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • عطار، حسین سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • علی مردان، زهرا بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • علوی، ابوالحسن سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • علوی نیکجه، میرمحمد آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • علوی نیکجه، میرمحمد بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]
 • عمرانی، اسماعیل بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 51-56]

ف

 • فریادرس، مجتبی سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • فرج اله، ریحانه آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • فردوسی، قدسیه السادات طراحی و مشخصه‌یابی الکترود گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل- فسفر برای استفاده در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 5-12]

ق

 • قاسمی، محمدرضا بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • قدس الهی، طیبه بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر پایه تشدید پلاسمون سطحی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 21-26]
 • قمری، المیرا بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]

ک

 • کیارستمی، وحید بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • کازرونی، حنیف سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • کیاست، علیرضا سیلیکا فسفوسولفونیک اسید: کاتالیست حالت جامد برای سنتز موثر سه جزیی و تک ظرف 2، 4، 6-تری آریل پیریدین‌ها در شرایط بدون حلال [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-39]
 • کشاورزی، محمدرحیم تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • کمالی، مهدی سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]

ل

 • لبیکی، غزل افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • لشنی زادگان، مریم بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 13-19]

م

 • ماندگارزاد، سکینه سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • محمدزاده، هانیه سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • محمد علی تهرانی، رامین سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]
 • مرادزادگان، آرش سیلیکا فسفوسولفونیک اسید: کاتالیست حالت جامد برای سنتز موثر سه جزیی و تک ظرف 2، 4، 6-تری آریل پیریدین‌ها در شرایط بدون حلال [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-39]
 • مرتضوی هشتجین، مهدیه جداسازی تیوفن از مخلوط تیوفن/نرمال هپتان با استفاده از کمپوزیت با لایه فعال پلی وینیل پیرولیدون/پلی اتلین گلیکول بر پایه غشای پلی اتر سولفون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 53-63]
 • مرتهب، حمید رضا جداسازی تیوفن از مخلوط تیوفن/نرمال هپتان با استفاده از کمپوزیت با لایه فعال پلی وینیل پیرولیدون/پلی اتلین گلیکول بر پایه غشای پلی اتر سولفون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 53-63]
 • میرزازاده، هدی بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 13-19]
 • میزانی، فرهنگ طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]
 • مطیعی، فرشته بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • مطلبی، مهدی طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]
 • ملاحسینی، افسانه بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]
 • ملک‌زاده، مرسده بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • مینائی، شهاب اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • مهدوی، حسین مروری کوتاه بر روش‌های متفاوت شروع در پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]
 • مهدوی، حسین سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • موسوی، زهرا بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • موسوی فرد، الهام سادات بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]

ن

 • نیک آذر، منوچهر بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • نوربخش، سید محمد صادق سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]
 • نوروزی پسیان، نادر بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 51-56]

و

 • وزیری، سید علی سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • وکیلی، مریم آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]