دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1392 
2. بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی

صفحه 17-26

فرشاد فرهبد؛ داریوش مولا؛ محمدرضا جعفری نصر؛ محمد سلطانیه


6. استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B

صفحه 51-58

علیرضا جعفرقلی‌نژاد؛ لیلا ترکیان؛ مریم دقیقی اصلی


8. بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال

صفحه 67-73

منوچهر بهمنی؛ زهرا راه نورد‌کیسمی؛ محمدابراهیم علیا؛ حسین کاسه‌گری