دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-84 
6. بررسی جذب سطحی رنگ اورانژ G به‌وسیله نانو کامپوزیت Ag/CMK-3

صفحه 47-54

علیرضا جعفرقلی‌نژاد؛ لیلا ترکیان؛ مریم دقیقی اصلی