دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1398 
4. استخراج نقره از محلول عکاسی با استفاده از جاذب نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با تری‌آمین‌فلوئورن

صفحه 33-43

لیلا حاجی آقا بابایی؛ علیرضا بدیعی؛ مریم خردمند؛ محمدرضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی


7. حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO

صفحه 61-73

سوسن صمدی؛ آیناز کارخانه؛ میثم مقدم برنا؛ سید امیرعباس ذکریا


10. سنتز، شناسایی و به کارگیری مشتق جدید کالیکس [4] آرن‌دیمر به‌عنوان گیرنده مصنوعی برای مشتقی از آلانین

صفحه 108-99

الهام حسیبی؛ سعید تقوایی؛ محمد محمودی هاشمی؛ رضا زادمرد؛ شهرام مرادی دهقی