دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1396 
3. روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم

صفحه 15-21

هادی حیدری؛ سحر بلیانی؛ مجید عبدوست؛ محمد حسین کشاورز؛ بهروز قاسمی؛ شیدا مرادی نسب


5. اثر رنگدانه‌های طبیعی بر عملکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‎ای

صفحه 33-41

مهدی شهیدی زندی؛ قاسم گلستانی؛ محمدرضا غلامحسین‌زاده


11. بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی

صفحه 88-96

میلاد کاظم نژادی؛ محمد محمدی؛ علیرضا شاکری؛ احسان فتح الهی