دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1397 
9. فعالیت ضدسرطان کمپلکس‌های وانادیم با بی‌پیریدین و فنانترولین

صفحه 81-87

طاهره نشاطی افخم؛ مرضیه زارعی دهنوی؛ آنیتا عابدی


10. تهیه و شناسایی چهار مایع یونی آب‌دوست و کاربرد آن‌ها در ازدیاد برداشت نفت

صفحه 89-99

مریم یوسفی؛ وهاب‌الدین گودرزی؛ مجید عبدوس؛ علی ناصری؛ علی اکبر میران بیگی