دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1397 
3. بازیابی نقره از سد باطله معدن آهنگران به روش فروشویی

صفحه 17-26

امیر مجتهدی؛ اصغر عزیزی؛ محمد کارآموزیان


6. بررسی هم‌زمان اثرات افزودنی نانوآلومینیم و فرایند اختلاط بر رفتار گرمایی مخلوط ترمیتی حاوی مس اکسید

صفحه 47-58

سید قربان حسینی؛ زهرا جوانی؛ علی شیخ پور؛ منوچهر فتح الهی؛ سعید توانگر روستا


7. تهیه هیدروژل نانوچندسازه رسانا و بررسی رهایش کنترل شده داروی سیس‌پلاتین

صفحه 59-67

حسن فتحی نژاد جیرندهی؛ مروارید نباتی احمدی؛ معصومه مسکین فام


12. بررسی ویژگی مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذره‌های Fe3O4 پس از پوشش‌دهی با ZnO و TiO2

صفحه 105-112

سولماز قنبرنژاد؛ علی نعمتی؛ سعید باغشاهی؛ محبوبه محمودی


14. بازشناختی دوپامین با استفاده از دوپار کینون–هیدروکینون کالیکس[4]آرن

صفحه 123-129

فروزنده رزاقیان؛ سعید تقوایی گنجعلی؛ محمد محمودی هاشمی؛ رضا زادمرد؛ شهرام مرادی دهقی